Μεγένθυση
Η Ασσια

Καθένας για τον τόπον του γράφει με την πένναν
τραούδκια τζια ποιήματα λόγια γλυτζιά μελένια
Εγιώ με γιαίμαν της καρκιάς γι'Ασσιαν υμνώ τζιαι γράφω
βιβλία, σκίτσα, πίνακες ζωγραφίζω τζιαι βάφω
Μέχρι η καρκιά στραντζιήσει εγιώ θα καταγράφω
την ομορκιάν σου Ασσια μου, μέχρι να πα'στον τάφο