Μεγένθυση
ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΣΣΙΑΣ

Συλλήψεις όλων των ανδρών για αιχμαλώτους.

- Βρισιές κλωτσιές

- Καταστροφές παντού

- Κόβουν τον ηλεκτρισμό, το νερό.

- Στους δρόμους νεκροί, λυωμένα αυτοκίνητα, στύλλοι ηλεκτρικής, ζώα ψοφισμένα

- Ο κόσμος φεύγει να σωθεί