Μεγένθυση
Σολομώντειος λύση


Η πραγματική μάνα ποτέ δεν θα δεχόταν να πάθει κάτι το παιδί της και είπε ας το πάρει η άλλη που το διεκδικούσε.