Μεγένθυση
Λατινική Εκκλησία.
Φόροι Εκκλησίας και μονές.
Προνόμια Γενουατών - Υποδούλωση Κυπριακής Εκκλησίας.
13 νεομάρτυρες Καντάρας.  Φυλακή - βασανιστήρια - εκτέλεση επί της Πυράς.
Επέμβαση Σουλτάνου της Αιγύπτου.  Λεηλασίες και γενική καταστροφή - 16 χιλιάδες αιχμάλωτοι.
Γάμος του Ιωάννη με την Ελένη Παλαιολόγου.
Ενετοκρατία, χτίζονται κάστρα - τείχη.

Οι κατακτητές της Κύπρου
ανά τους αιώνες - 2