Μεγένθυση

Στρατολογία του 1940
Πολλοί Κύπριοι κατατάχθηκαν στο στρατό στο πλευρό των συμμάχων.

Δεν ήταν ευχάριστος ο αποχωρισμός.  Οι μάνες έπεφταν στις γραμμές του τρένου.