Μεγένθυση

Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Κύπρος επί προεδρίας της Ελλάδας εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 16 Απριλίου 2003 και την 1η Μαΐου 2004 γίνεται πλήρες μέλος.

Η Ευρωπαϊκή σημαία αγκαλιάζει τα 15 υφιστάμενα και τα 10 νέα μέλη της, μαζί και τη σημαία της Κύπρου.