Μεγένθυση
"Υπό τους Ιερούς αυτούς θόλους, ας δώσωμεν πιστοί τον Αγιον όρκον:
Ανευ υποχωρήσεων.
Ανευ συμβιβασμών!
Θα περιφρονήσωμεν την βίαν και την τυρρανίαν.  Με θάρρος θα υψώσωμεν το ηθικό παράστημα μας επιδιώκοντας

ΕΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΩΣΙΝ

της Κύπρου μετά της μητρός
ΕΛΛΑΔΟΣ."
O όρκος της Φανερωμένης