Μεγένθυση
Μάζεμα των ελιών

Μεταφορά των ελιών στο μύλο και στην πίεση να βγει το λάδι