Μεγένθυση
Φοίνικας

Αν γύρω σου έσιει φωδκιές, τζιαι σούνι κρούζεις μέσα
με πρόσφυγες τον κόσμο σου, πολλά κακά σου ππέσαν
Μ'όσα τζι'αν ήρταν πάνω σου, η ώρα τζιείν' εν νάρτει
Ασσια μου θ'αναγεννηθείς, σαν φοίνικας στη στάχτη