Μεγένθυση
Αγιος Σπυρίδων

Ο Αγιος Σπυρίδωνας, της πίστης πρωτοστάτης
στην Ασσιαν εγεννήθηκεν τζιαι ήταν ο προστάτης
θα την ελευθερώσει να ζιει με τα παιδκιά της