Μεγένθυση
Ένοπλες ενέδρες από αγωνιστές της ΕΟΚΑ.  Απόκρυψη οπλισμού και κατ'οίκον περιορισμός (κέρφιου).

Συγκέντρωση ανδρών - Προδότης με καλυμμένο το πρόσωπο υποδεικνύει υπόπτους για σύλληψη.  Εξαναγκάζουν κατοίκους να σβήσουν συνθήματα και να κατεβάσουν τις Ελληνικές σημαίες.
Ο αγώνας φουντώνει