Μεγένθυση
Έρευνες παντού και συλλήψεις αγωνιστών και υπόπτων.

Βασανιστήρια Πλατρών, Ομορφίτας, Αμμοχώστου.

Φυλακές - φυλακισμένα μνήματα.

Κρατητήρια χωρίς δίκη, Κοκκινοτριμιθιάς, Πύλας, Περγάμου, Μάμμαρι,
Αγ. Λουκά, Καραόλου, Αγύρτας. Εκτελέσεις στις κεντρικές φυλακές.
Έρευνες - βασανιστήρια