Μεγένθυση

Δημοψήφισμα 1950
Ενωτικό δημοψήφισμα:
"Αξιούμεν την Ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα"

Ο τότε κυβερνήτης της Κύπρου Αντριου Ράϊτ, απέρριψε την πρόταση να αναλάβει το δημοψήφισμα.  Ανέλαβε η Εθναρχία τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος που είχε οριστεί την 15-22 Ιανουαρίου 1950.  Επετράπησαν σημαιοστολισμοί και συγκεντρώσεις.
Ψηφοφόροι:  224.747
Φήφισαν υπέρ: 215.103 (96%)