Μεγένθυση
Αδειασαν τα χωριά.

Πολλές χιλιάδες πήγαν στην εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης ν'ακούσουν το Μακάριο Γ'.
Προς τη Φανερωμένη