Μεγένθυση
Το Ζώσιμο της νύφης, το έκανε μόνο η μάνα, παραδίδοντας την κόρη στον πατέρα παρθένα, να την πάρει στην εκκλησία για γάμο.
Το Ζώσιμο Της Νύφης