Μεγένθυση
Σε κάποια χωριά, τους ξένους γαμπρούς, τους κατέβαζαν από τα ζώα, να μπουν περπατητά στο χωριό. Λεγόταν "Πέζεμα"
Το Πέζεμα