Μεγένθυση

Στο σπίτι
Στο σπίτι οι συμπεθέρες συζητούν για το όνομα και οι άντρες διασκεδάζουν αφού μόνον ο πατέρας αποφασίζει.