Μεγένθυση

Στο σπίτι
Η μάνα χτυπά δύο ψωμιά πάνω από το βουρνίν που είναι μέσα το μωρόν, σκεπασμένο με κόκκινο μαντήλι.  Η μαμμού με ένα ψαλίδι σε σχήμα σταυρού χαράζει σταυρούς σε κάποια σημεία και η λεχώνα πογιατίζει τους σταυρούς.