Μεγένθυση

Ετοιμασίες Χριστουγέννων
Ετοίμαζαν κουλούρια, σισαμωτά και γινόταν το καθάρισμα και ασπρόγιασμα του σπιτιού.

Πρωί - πρωί όλοι πήγαιναν στην εκκλησία και οι γιορτάρηδες κερνούσαν κρασί, χαλλούμι και σισαμωτά.