Μεγένθυση

ΨυχοΣάββατο
Όλοι παίρνουν στην εκκλησία πρόσφορα- κόλλυβα και όλοι επιστρέφουν.