Μεγένθυση
Δεκατία - Δεκάτη

Όλοι οι κατακτητές έπαιρναν φόρο το ένα δέκατο της παραγωγής σε όλα τα προϊόντα. Καταργήθηκε το 1925 όταν η Κύπρος έγινε αποικία του στέμματος.