Μεγένθυση
Σταφύλι - κρασί

Διαδικασίες να πατηθεί το σταφύλι στο λινό, να βγει το κρασί, να μπει σε πιθάρια ο μούστος και να γίνει η ζύμωση για κρασί.