Μεγένθυση
Σισάμι

Το σισάμι μεταφερόταν στο δώμα, να ξεράνει και να το ξεχωρίσουν