Μεγένθυση
Χαρούπια

Ο μαύρος χρυσός της Κύπρου.

Πιο παλιά η Κύπρος παρήγαγε πολλά χαρούπια και ήταν πολύ συμφέρουσα αφού οι χαρουπιές δεν χρειάζονται καμιά φροντίδα.