Μεγένθυση
Τζιουνούρκος νιος πραματευτής.

Η κοπέλλα ερωτεύεται τον πραματευτή και το χρυσοζωνάρι του. 

Τον στέλλει στη βρύση και εκεί έχει άδοξο τέλος...
O Πραματευτής