Μεγένθυση

Αγιος Σπυρίδωνας
 
Θαύμα Αγίου Σπυρίδωνα

Ο Τρισυπόστατος Θεός

Η γιαγιά διηγείται στα παιδιά για το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα που απέδειξε με το κεραμίδι ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος